Dostęp do żywności jest prawem każdego człowieka, którego realizacja nie może prowadzić do degradacji podstaw naszego istnienia. Na szczęście to, co korzystne dla środowiska, jest zarazem korzystne dla naszego zdrowia i jakości życia. Zbilansowana dieta roślinna, oparta na lokalnych i sezonowych produktach, daje nam szansę na życie w lepszym świecie, dzięki ochronie bioróżnorodności i stabilnego klimatu. Wdrażając ją możemy uczyć się współpracy poprzez tworzenie sieci kontaktów między rolnikami i konsumentami oraz pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich. Dla nas to naturalne.